Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

 

Τί είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς);

Το υπερηχογράφημα καρδιάς ή όπως συνήθως αποκαλείται triplex καρδιάς, αποτελεί μια απεικονιστική εξέταση που με τη χρήση υπερήχων παράγει εικόνες της καρδιάς.

Αυτή η συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση, επιτρέπει στον καρδιολόγο να εκτιμήσει την ανατομία και τη λειτουργία της καρδιάς, βοηθώντας στην ανάδειξη πιθανών καρδιολογικών προβλημάτων.

Γιατί είναι χρήσιμο το triplex καρδιάς;

Το triplex καρδιάς είναι μια εξέταση εύκολα προσβάσιμη που μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες όταν υπάρχει υποψία καρδιολογικών προβλημάτων.

Η εξέταση θα βοηθήσει τον γιατρό να διαπιστώσει:

 • Τις διαστάσεις της καρδιάς και των κοιλοτήτων της, το πάχος των τοιχωμάτων της και την κινητικότητα τους.
 • Την συσταλτική  δύναμη της καρδιάς, που εκφράζεται με το κλάσμα εξωθήσεως αλλά και τη δυνατότητα της καρδιάς να διαστέλλεται με φυσιολογικό τρόπο
 • Την λειτουργικότητα των καρδιακών βαλβίδων και την ύπαρξη ανεπαρκειών ή στενώσεων αυτών
 • Την ύπαρξη προβλημάτων του περικαρδίου (της μεμβράνης που καλύπτει την καρδιά)
 • Την παρουσία θρόμβων εντός των καρδιακών κοιλοτήτων
 • Τον αποκλεισμό πιθανών λοιμώξεων των καρδιακών δομών ή της παρουσίας όγκων
 • Τις διαστάσεις και πιθανά προβλήματα των μεγάλων αγγείων που μεταφέρουν αίμα από και προς την καρδιά.
 • Την παρουσία παθολογικών επικοινωνιών ανάμεσα στις καρδιακές κοιλότητες

 


Υπάρχουν διάφορα είδη triplex καρδιάς;

Ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλει να λάβει ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε:

 • Διαθωρακικό υπερηχογράφημα (triplex καρδιάς)

Πρόκειται για την κλασσική τεχνική κατά την οποία οι εικόνες λαμβάνονται με τη χρήση μιας συσκευής, που ονομάζεται ηχοβολέας. Αυτή η συσκευή εφαρμόζεται στο θωρακικό τοίχωμα και οι εικόνες που λαμβάνονται προβάλλονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο για την ανάδειξη των περισσοτέρων καρδιακών προβλημάτων που ήδη αναφέρθηκαν

 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

Στις περιπτώσεις εκείνες που είναι δύσκολη η λήψη ικανοποιητικών εικόνων της καρδιάς με τη χρήση του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (triplex καρδιάς), μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα.  Μπορεί επίσης αυτό να είναι απαραίτητο όταν είναι αναγκαία η λεπτομερέστερη απεικόνιση και εκτίμηση των καρδιακών βαλβίδων και των καρδιακών κοιλοτήτων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της γαστροσκόπησης.

 • Stress Echo

Σε κάποιες καταστάσεις, ιδίως σε εκείνες, που εμπλέκονται παθήσεις των στεφανιαίων αγγείων (και ειδικότερα στεφανιαία νόσος) είναι πιθανό να εμφανιστούν συμπτώματα μόνο κατά τη διάρκεια φυσικής δραστηριότητας. Με το stress echo λαμβάνονται εικόνες της καρδιάς πριν και κατά τη διάρκεια της έγχυσης κάποιας φαρμακευτικής ουσίας που προκαλεί αύξηση της συσταλτικότητας της. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάδειξη ισχαιμίας του καρδιακού μυός.  

 • Exercise Echo

Αντίστοιχη με το stress echo είναι η ένδειξη του exercise echo. Βασική ένδειξη της εξέτασης είναι η ανάδειξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται εικόνες της καρδιάς πριν και μετά από κόπωση σε διάδρομο ή σε ποδήλατο.  

Υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της διενέργειας triplex καρδιάς;
 • Δεν υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη διενέργεια του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (triplex καρδιάς).
 • Μετά τη διενέργεια του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος μπορεί να νιώσετε μια ενόχληση στο λαιμό για κάποιες ώρες.Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της οξυγόνωσης, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα άμεσης φαρμακευτικής παρέμβασης, εάν προκύψει κάποια πιθανή επιπλοκή.
 • Στο stress echo υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης αρρυθμιών ή σπανιότερα σοβαρότερων καρδιακών επιπλοκών.
 • Παρόμοιες επιπλοκές  μπορεί να εμφανιστούν και κατά τη διάρκεια της διενέργειας  exercise echo.

 


Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;
 • Δεν είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την διενέργεια του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (triplex καρδιάς). Θα πρέπει να είστε ξαπλωμένος σε αριστερή πλάγια θέση για την καλύτερη λήψη των εικόνων της καρδιάς, ενώ στην πλάτη τοποθετούνται αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για την συνεχή παρακολούθηση του ρυθμού στη διάρκεια της εξέτασης.
 • Εάν είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διοισοφάγειο υπερηχογράφημα θα σας ζητηθεί να μην έχετε φάει και να μην έχετε πιει νερό για 3 ώρες προ της εξέτασης. Θα χορηγηθεί τοπικά στο φάρυγγα αναισθητικό για την ευκολότερη διέλευση του ηχοβολέα. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να χορηγηθεί ένα ήπιο ηρεμιστικό για την χαλάρωση του εξεταζόμενου και την ευκολότερη διενέργεια της εξέτασης.
 • Στο stress echo η αύξηση της συσπαστικότητας και της καρδιακής συχνότητας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση φαρμάκου. Πριν την εξέταση θα σας τοποθετηθεί φλέβα για την έγχυση του φαρμάκου που θα προκαλέσει την ταχυκαρδία. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να νοιώσετε την καρδιά να χτυπά γρήγορα και πιο δυνατά, αίσθημα που είναι αναμενόμενο. Μετά την εξέταση θα χρειαστεί να παραμείνετε για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να σιγουρευτεί ο ιατρός σας πως όλα είναι καλά.
 • Στο Exercise Echo ο εξεταζόμενος αρχικά υποβάλλεται σε απλή διαθωρακική μελέτη (triplex καρδιάς). Στη συνέχεια θα υποβληθείτε σε δοκιμασία κόπωσης είτε σε διάδρομο ή σε ποδήλατο, υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. Στο μέγιστο της κόπωσης θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο εξεταστικό κρεβάτι και να ξαπλώσετε σε αριστερή πλάγια θέση. Ο ιατρός σας θα προσπαθήσει μέσα στα πρώτα δύο λεπτά να καταγράψει την λειτουργία της καρδιάς σας στην κόπωση. Με αυτό τον τρόπο θα λάβει χρήσιμες πληροφορίες για πιθανή ισχαιμία ή άλλες διαταραχές όπως για παράδειγμα βαλβιδοπάθειες.

 

Μετά την εξέταση;

Ανάλογα με τα ευρήματα, θα αποφασιστεί και ο κατάλληλος έλεγχος που ενδεχομένως πρέπει να ακολουθήσει. Πολλές φορές δεν είναι αναγκαία κάποια περαιτέρω εξέταση. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η επανάληψη του triplex καρδιάς μετά από κάποιο διάστημα. Αυτό θα καθοριστεί και πάλι από τα ευρήματα και την σοβαρότητα αυτών.    

 

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς) μπορεί να παράσχει στο ιατρό σας πολλές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της καρδιάς σας. Συγκεκριμένα:

Διαστάσεις της καρδιάς: Το triplex καρδιάς μπορεί να εκτιμήσει τις διαστάσεις της καρδιάς, το πάχος των καρδιακών τοιχωμάτων και το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων. Πολλές παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος, όπως βαλβιδοπάθειες, αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες. Το triplex καρδιάς μπορεί να βοηθήσει τόσο στην αρχική εκτίμηση της παθολογικής κατάστασης όσο και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων.  

Λειτουργικότητα της καρδιάς: Το triplex καρδιάς μπορεί να εκτιμήσει τη δύναμη με την οποία η καρδιά εξωθεί το αίμα στην περιφέρεια. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με διάφορες μεθόδους, με πιο διαδεδομένη τη μέτρηση του κλάσματος εξωθήσεως. Επίσης μπορεί να εκτιμηθεί εάν τα τοιχώματα της καρδιάς λειτουργούν με φυσιολογικό τρόπο ή αν υποκινούνται.

Βαλβιδοπάθειες: Εξίσου σημαντικές πληροφορίες είναι αυτές που αφορούν την λειτουργικότητα των βαλβίδων, επιβεβαιώνοντας ή αποκλείοντας την παρουσία στενώσεων ή ανεπαρκειών αυτών.

Καρδιακές ανωμαλίες: Επίσης με το triplex καρδιάς μπορεί να εκτιμηθούν διάφορες καρδιακές ανωμαλίες στα τοιχώματα, τις βαλβίδες, διάφορες παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και άλλες σύμπλοκες βλάβες που υπάρχουν από τη γέννηση.    

 

Ιωάννης Τζανογιώργης, Καρδιολόγος, Αθήνα


Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Το Καρδιολογικό Ιατρείο Τζανογιώργη Ιωάννη (εν συντομία αναφερόμενο Καρδιολογικό Ιατρείο), στο οποίο ανήκει ο παρών ιστότοπος δεσμεύεται απέναντι σας σεβόμενο την ιδιωτικότητα σας και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας του με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Και όταν εννοούμε εσάς εννοούμε τον χρήστη της ιστοσελίδας μας που εγγράφεται στην ιστοσελίδα μας, αποκτά λογαριασμό με σκοπό την παροχή από εμάς προς εσάς υπηρεσιών προσωποποιημένης πληροφόρησης και ενημέρωσης μέσω της αποστολής ενημερωτικού email (Newsletter) ή ενημερωτικών ειδοποιήσεων, όπου σας ενημερώνουμε για κάθε πληροφορία σχετική με τις προτιμήσεις σας, ως αυτές έχουν καταχωρηθεί από εσάς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το ιατρείο μας από εσάς, πώς επεξεργαζόμαστε (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς προστατεύονται, και τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Το απόρρητο σας είναι σημαντικό για εμάς και έτσι, για να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
 • Ποια είναι η νομική βάση για την από μέρους μας επεξεργασία των πληροφοριών σας
 • Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Διαφημιστικά μηνύματα
 • Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και για πόσο χρόνο τις διατηρούμε
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
 • Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς
 • Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
 • Cookies
 • Ποιοι είναι οι εκτελούντες
 • Ποιος είναι ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στην εταιρία μας
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Γενικά Στοιχεία για την Συγκεκριμένη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Χρήση του ιστοτόπου μας

Η συγκεκριμένη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει για τις όλες τις Ιστοσελίδες του Καρδιολογικού Ιατρείου. Ιστοσελίδες του Καρδιολογικού Ιατρείου νοούνται οποιεσδήποτε ιστοσελίδες κατέχει και ελέγχει το Καρδιολογικό Ιατρείο. Το Καρδιολογικό Ιατρείο μπορεί να διαμοιράζει πληροφορίες στις ιστοσελίδες που κατέχει ή ελέγχει, οι οποίες πάντα διέπονται από την συγκεκριμένη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει και υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Μόλις εισαχθείτε σε κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο (είτε μέσω κάποιας διαφήμισης, υπηρεσίας, ή υπερσυνδέσμου στο περιεχόμενο), έχετε υπόψιν σας ότι το Καρδιολογικό Ιατρείο  δεν ευθύνεται για τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας αυτών. Σας προτρέπουμε να ψάχνετε και να διαβάζετε τις πολιτικές ασφαλείας και προστασίας καθενός από τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου ή διαφήμισης της ιστοσελίδας μας ή του Newsletter μας.

Ελπίζουμε ότι διαβάζοντας την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας να σας δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας.

Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις υπηρεσίες του Καρδιολογικού Ιατρείου χωρίς εγγραφή, υπάρχουν ορισμένες που την απαιτούν. Εάν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας χωρίς εγγραφή, οι μόνες πληροφορίες που συλλέγουμε είναι τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας Cookies. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το Καρδιολογικό Ιατρείο, απαιτούμε από εσάς τη συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε. Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας μας με εσάς, όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε κι ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της καταχώρησης των στοιχείων σας

 • στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής χρήστη/μέλους της ιστοσελίδας μας
 • στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που  χρησιμοποιείτε και τα απαιτούμενα στοιχεία που συμπληρώνετε, αντίστοιχα, σε κάθε μια από τις ανωτέρω ηλεκτρονικές φόρμες, το Καρδιολογικό Ιατρείο ενδέχεται να συλλέξει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

 • Όνομα-επώνυμο
 • Διευθύνσεις e-mail

Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω στοιχεία  προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή από τον ίδιο τον χρήστη/ μέλος με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, για να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που επιλέγετε, για την αποστολή e-mails που αφορούν την συντήρηση και ανανέωση της Ιστοσελίδας, και για να σας ενημερώσουμε για σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα χρειαζόμαστε προκειμένου α) να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε σας αποστέλλοντας ενημερωτικά newsletters και alerts, β) να σας αναγνωρίζουμε, ώστε να σας παρέχουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση και ενημέρωση, γ) να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες ενέργειες.

Α. Newsletters & e-mails προς εσάς

Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα του Καρδιολογικού Ιατρείου, εάν επιθυμείτε, θα λαμβάνετε περιοδικά, πληροφοριακά / προωθητικά Newsletters μέσω e-mail. Αυτά τα e-mails δεν θα περιέχουν Προσωπικές Ιατρικές Πληροφορίες.

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε τέτοια Newsletters μέσω e-mail, χρειαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομά σας και την διεύθυνση e-mail σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες παραλαβής του Newsletter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Παρέχονται οι αντίστοιχοι υπερσύνδεσμοι τόσο στην Ιστοσελίδα όσο και στα ίδια τα Newsletters. Εντός δυο εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Καρδιολογικού Ιατρείου η οποία θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την διαγραφή σας εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Β. Ε-mails που στέλνετε στο Καρδιολογικό Ιατρείο

Η συγκεκριμένη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ισχύει για το περιεχόμενο, τις επαγγελματικές πληροφορίες, τις ιδέες, τις σκέψεις ή τις επιστημονικές εργασίες που στέλνετε στο Καρδιολογικό Ιατρείο με e-mail. Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε περιεχόμενο ή επαγγελματικές πληροφορίες, ιδέες, σκέψεις ή εφευρέσεις προσωπικές, ιδιόκτητες ή αποκλειστικές, μην τις στέλνετε με e-mail στο Καρδιολογικό Ιατρείο. Η Γραμματεία μας προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.

Ιστορικό επικοινωνίας

Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

IP address

Λαμβάνουμε την IP address σας όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και αν επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας τα δεδομένα τοποθεσίας σας, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για τα δεδομένα αυτά προκειμένου να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας.

Έρευνες

Χρησιμοποιούμε τις απαντήσεις σας για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Από καιρό σε καιρό το Καρδιολογικό Ιατρείο ή ορισμένοι συνεργάτες που λειτουργούν για λογαριασμό μας, ενδέχεται να  διεξάγουν έρευνες στο διαδίκτυο ούτως ώστε να συλλέξουν πληροφορίες για την Ιστοσελίδα και απόψεις επάνω σε σημαντικά επιστημονικά ή επαγγελματικά θέματα, μέσω προσκλήσεων με e-mail, on-line ερευνών κλπ.

Όταν συμμετέχετε σε κάποια έρευνα μπορεί να σας ζητηθεί η εισαγωγή Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας και σε καμία περίπτωση για την υποκίνηση πωλήσεων. Όταν η έρευνα χορηγείται από τρίτο πρόσωπο, οι Συγκεντρωτικές Πληροφορίες των αποτελεσμάτων της έρευνας δίδονται στον χορηγό. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω ερευνών αγοράς χρησιμοποιούνται μόνο από το Καρδιολογικό Ιατρείο και τους συνεργάτες μας και δεν δίδονται ή πωλούνται σε κανένα τρίτο πρόσωπο δίχως την συγκατάθεσή σας ή την ειδική αναφορά στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας.

Επιπρόσθετα με την συλλογή αποκρίσεων ερευνών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και Cookies για την πιστοποίηση των συμμετεχόντων ή για να σας βοηθήσουν να συνεχίσετε στην απάντηση της έρευνας από εκεί που διακόψατε. Εάν έχετε τα Cookies απενεργοποιημένα μπορεί να μην μπορέσετε να συμμετάσχετε σε ορισμένες έρευνες ή ερωτηματολόγια. Υπάρχει περίπτωση τα Cookies να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθούν δεδομένα των ερευνών με χαρακτηριστικά χρήσης του Καρδιολογικού Ιατρείου. Θα ενημερωθείτε κατάλληλα σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies με αυτόν τον τρόπο, και η συγκατάθεσή σας θα είναι απαραίτητη για αυτά τα Cookies.

Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται στον ίδιο τον χρήστη. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Μη-Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Ακόμα και εάν δεν εγγραφείτε στην περιοχή μελών, συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, για ειδικές προωθητικές ενέργειες κ.α. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την ανάλυση του κοινού της ιστοσελίδας και τη βελτίωση του περιεχομένου. Καμία προσωπική πληροφορία δεν συλλέγεται από το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το Google Analytics, παρακαλούμε δείτε εδώ

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας
 • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή μέσω του Λογαριασμού σας
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων)

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από το Καρδιολογικό Ιατρείο τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Με κανένα τρόπο δεν θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες σας ή θα διαβιβάσουμε αυτές σε τρίτους εκτός της Εταιρίας μας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα – συνεργάτες μας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Καρδιολογικού Ιατρείου.

Διαφημιστικά μηνύματα

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεση σας, ενδέχεται να λάβετε από εμάς διαφημιστικά μηνύματα πάντοτε με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό του Καρδιολογικού Ιατρείου και τα επιστημονικά / επαγγελματικά ενδιαφέροντα σας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες μπορείτε να μεταβείτε στο λογαριασμό σας και να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση των δεδομένων σας.

Ανανέωση των Δεδομένων σας και Επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας μας

Α. Ανανέωση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα εργαλεία της ιστοσελίδας μας που συλλέγουν και αποθηκεύουν τα δεδομένα που εισάγετε αυτοματοποιημένα, σας επιτρέπουν να δείτε, διορθώσετε και ανανεώσετε τις πληροφορίες που έχετε εισάγει, κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ σας και πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο για την προβολή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

Β. Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Μπορείτε να διαγραφείτε από τις υπηρεσίες μελών κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ σας και πατώντας τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο. Με την επιλογή της διαγραφή σας, εντός τριών εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας η οποία θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την διαγραφή σας εντός τριών εργάσιμων ημερών. Το Καρδιολογικό Ιατρείο προσπαθεί πάντα να απαντά στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είναι πάντα σε θέση να το πραγματοποιεί.

Γ. Περιορισμοί που αφορούν την Ανανέωση ή Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων

Εφόσον ζητήσετε να διαγραφείτε, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα διαγραφούν από τις ενεργές βάσεις δεδομένων μας καθώς και από τα αντίγραφα ασφαλείας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Διατήρηση των δεδομένων

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως χρήστη-μέλους της ιστοσελίδας μας. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Αποκάλυψη των Δεδομένων σας

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω ή των περιπτώσεων που έχετε συμφωνήσει εσείς, το Καρδιολογικό Ιατρείο δεν θα αποκαλύψει οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο συλλέγει από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας.

Μπορεί να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους μόνο: (1) για να συμμορφωθούμε με ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όπως νόμους, κανονισμούς, εντάλματα, δικαστικές κλητεύσεις ή εντολές δικαστηρίων, ή (2) σε ειδικές περιπτώσεις, όπως απόκριση σε φυσικό κίνδυνο σε εσάς ή άλλους, για την προστασία ιδιοκτησίας ή την υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που είμαστε νομικά αναγκασμένοι να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εκτός εάν αυτό παραβιάζει τον νόμο ή εντολή δικαστηρίου. Επιπλέον, δύναται να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Αποκάλυψη σε Άλλες Ιστοσελίδες

Επιπρόσθετα με τις Ιστοσελίδες Τρίτων Συνεργατών, η ιστοσελίδα μας προσφέρει και υπερσυνδέσμους προς άλλες τρίτες ιστοσελίδες που λειτουργούν από εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το Καρδιολογικό Ιατρείο και που δεν έχουν συμβόλαια συνεργασίας για παροχή περιεχομένου ή υπηρεσιών με αυτό. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να βρεθούν σε διαφημίσεις, να αναφέρονται στο περιεχόμενο, ή να είναι τοποθετημένοι δίπλα σε ονόματα ή λογότυπα χορηγών. Το Καρδιολογικό Ιατρείο  δεν αποκαλύπτει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες δίχως την συγκατάθεσή σας. Το Καρδιολογικό Ιατρείο δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας αυτών των ιστοσελίδων. Εάν επιλέξετε να πατήσετε κάποιον από αυτούς τους υπερσυνδέσμους, θα πρέπει να ελέγχετε την πολιτική προστασίας σε αυτές τις ιστοσελίδες ώστε να κατανοήσετε πώς αυτές συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 

Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρηση τους.

Εσωτερική Διαχείριση Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακάτω φαίνονται ορισμένες από διαδικασίες ασφάλειας που χρησιμοποιεί το Καρδιολογικό Ιατρείο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

 • Απαιτεί τόσο το e-mail όσο και έναν κωδικό πρόσβασης ώστε οι χρήστες να αποκτούν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα ή τις Προσωπικές Ιατρικές Πληροφορίες τους.
 • Χρησιμοποιεί firewalls για την προστασία των πληροφοριών που αποθηκεύονται στους διακομιστές του.
 • Απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους του Καρδιολογικού Ιατρείου να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων του για την προστασία της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών σας.

Παρά τις προσπάθειες του Καρδιολογικού Ιατρείου για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και των Προσωπικών Πληροφοριών σας, πάντα υπάρχει κάποιος κίνδυνος ένα μη-εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο να βρει τρόπο παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας μας ή να προσβάλει την επικοινωνία πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου.

Cookies

Η Εταιρία μας συχνά κάνει χρήση της τεχνολογίας των cookies προκειμένου ενδεικτικά να προβεί σε αποθήκευση ρυθμίσεων που πραγματοποιείται στο λογαριασμό σας, να πραγματοποιηθεί η σύνδεση σας στο λογαριασμό Χρήστη-Μέλους που διατηρείτε και να γίνει έλεγχος και ταυτοποίηση της ταυτότητας σας, για να εντοπιστεί ενδεχόμενη απάτη ή κατάχρηση των υπηρεσιών που παρέχουμε και να διασφαλιστεί η ασφαλής πλοήγηση στο site μας, να επιτραπεί η είσοδος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων είτε απευθείας στο site ή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να προβληθούν διαφημίσεις και να γίνει ανάλυση και να εξαχθούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, να εξασφαλίσουμε υψηλές επιδόσεις κατά τη λειτουργία του site μας (π.χ. σωστή και συνεχής λειτουργία).

Συλλέγουμε Μη-Προσωπικά Δεδομένα για την χρήση που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων στην Ιστοσελίδα μας μέσω της χρήσης Cookies. Για τον κάθε υπολογιστή που αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας του ανατίθεται ένα διαφορετικό Cookie. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies (α) μας βοηθούν να παράγουμε δυναμικά τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο στις Ιστοσελίδες ή τα Newsletters, (β) μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας, (γ) μας δείχνουν πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mail μας, και (δ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες. Τα Cookies επίσης χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση του χρήστη στην εγγραφή του, ως βοηθήματα πλοήγησης και για την καταμέτρηση του κάθε session.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να απορρίπτουν τα Cookies. Εάν απορρίψετε τα Cookies μας, ορισμένες λειτουργίες και διευκολύνσεις της Ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν ορθά. Παρόλα αυτά δεν είναι ανάγκη να αποδέχεστε τα Cookies για να μπορέσετε να διαβάσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Δεν συνδέουμε τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα από τα Cookies με τα Προσωπικά Δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα Cookies για να συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία μας (οδός Τριών Ιεραρχών 101, τκ.11851, e-mail : cardio.haemaoffice@gmail.com, Τηλ. 211-2151016, Γραμματέας: Μαρία Χαρίτου)

Το Καρδιολογικό Ιατρείο  διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Το Καρδιολογικό Ιατρείο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση του ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Αλλαγές της Συγκεκριμένης Δήλωσης Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα εάν και εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που να αφορούν την επέκταση της άδειας χρήσης ή αποκάλυψης των Προσωπικών σας Δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοσή της. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας μας καταδεικνύει την αποδοχή των αλλαγών. Μπορείτε φυσικά να επιλέξετε την μη-αποδοχή σταματώντας την χρήση της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της συγκεκριμένης Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των ανανεώσεων αυτής, παρακαλούμε βγείτε από την Ιστοσελίδα αμέσως.

Το Καρδιολογικό Ιατρείο μπορεί να προβεί σε μη-σημαντικές αλλαγές στην συγκεκριμένη Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι οποίες να μην επηρεάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Καρδιολογικό Ιατρείο μπορεί να μην ενημερώσει τον χρήστη για τέτοιες μη-σημαντικές αλλαγές.