Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

Υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς)

 

Τί είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς);

Το υπερηχογράφημα καρδιάς ή όπως συνήθως αποκαλείται triplex καρδιάς, αποτελεί μια απεικονιστική εξέταση που με τη χρήση υπερήχων παράγει εικόνες της καρδιάς.

Αυτή η συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση, επιτρέπει στον καρδιολόγο να εκτιμήσει την ανατομία και τη λειτουργία της καρδιάς, βοηθώντας στην ανάδειξη πιθανών καρδιολογικών προβλημάτων.

Γιατί είναι χρήσιμο το triplex καρδιάς;

Το triplex καρδιάς είναι μια εξέταση εύκολα προσβάσιμη που μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες όταν υπάρχει υποψία καρδιολογικών προβλημάτων.

Η εξέταση θα βοηθήσει τον γιατρό να διαπιστώσει:

 • Τις διαστάσεις της καρδιάς και των κοιλοτήτων της, το πάχος των τοιχωμάτων της και την κινητικότητα τους.
 • Την συσταλτική  δύναμη της καρδιάς, που εκφράζεται με το κλάσμα εξωθήσεως αλλά και τη δυνατότητα της καρδιάς να διαστέλλεται με φυσιολογικό τρόπο
 • Την λειτουργικότητα των καρδιακών βαλβίδων και την ύπαρξη ανεπαρκειών ή στενώσεων αυτών
 • Την ύπαρξη προβλημάτων του περικαρδίου (της μεμβράνης που καλύπτει την καρδιά)
 • Την παρουσία θρόμβων εντός των καρδιακών κοιλοτήτων
 • Τον αποκλεισμό πιθανών λοιμώξεων των καρδιακών δομών ή της παρουσίας όγκων
 • Τις διαστάσεις και πιθανά προβλήματα των μεγάλων αγγείων που μεταφέρουν αίμα από και προς την καρδιά.
 • Την παρουσία παθολογικών επικοινωνιών ανάμεσα στις καρδιακές κοιλότητες

 


Υπάρχουν διάφορα είδη triplex καρδιάς;

Ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλει να λάβει ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε:

 • Διαθωρακικό υπερηχογράφημα (triplex καρδιάς)

Πρόκειται για την κλασσική τεχνική κατά την οποία οι εικόνες λαμβάνονται με τη χρήση μιας συσκευής, που ονομάζεται ηχοβολέας. Αυτή η συσκευή εφαρμόζεται στο θωρακικό τοίχωμα και οι εικόνες που λαμβάνονται προβάλλονται σε μια οθόνη υπολογιστή. Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι χρήσιμο για την ανάδειξη των περισσοτέρων καρδιακών προβλημάτων που ήδη αναφέρθηκαν

 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

Στις περιπτώσεις εκείνες που είναι δύσκολη η λήψη ικανοποιητικών εικόνων της καρδιάς με τη χρήση του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (triplex καρδιάς), μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα.  Μπορεί επίσης αυτό να είναι απαραίτητο όταν είναι αναγκαία η λεπτομερέστερη απεικόνιση και εκτίμηση των καρδιακών βαλβίδων και των καρδιακών κοιλοτήτων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της γαστροσκόπησης.

 • Stress Echo

Σε κάποιες καταστάσεις, ιδίως σε εκείνες, που εμπλέκονται παθήσεις των στεφανιαίων αγγείων (και ειδικότερα στεφανιαία νόσος) είναι πιθανό να εμφανιστούν συμπτώματα μόνο κατά τη διάρκεια φυσικής δραστηριότητας. Με το stress echo λαμβάνονται εικόνες της καρδιάς πριν και κατά τη διάρκεια της έγχυσης κάποιας φαρμακευτικής ουσίας που προκαλεί αύξηση της συσταλτικότητας της. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάδειξη ισχαιμίας του καρδιακού μυός.  

 • Exercise Echo

Αντίστοιχη με το stress echo είναι η ένδειξη του exercise echo. Βασική ένδειξη της εξέτασης είναι η ανάδειξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται εικόνες της καρδιάς πριν και μετά από κόπωση σε διάδρομο ή σε ποδήλατο.  

Υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της διενέργειας triplex καρδιάς;
 • Δεν υπάρχουν κίνδυνοι κατά τη διενέργεια του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (triplex καρδιάς).
 • Μετά τη διενέργεια του διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος μπορεί να νιώσετε μια ενόχληση στο λαιμό για κάποιες ώρες.Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της οξυγόνωσης, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα άμεσης φαρμακευτικής παρέμβασης, εάν προκύψει κάποια πιθανή επιπλοκή.
 • Στο stress echo υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης αρρυθμιών ή σπανιότερα σοβαρότερων καρδιακών επιπλοκών.
 • Παρόμοιες επιπλοκές  μπορεί να εμφανιστούν και κατά τη διάρκεια της διενέργειας  exercise echo.

 


Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;
 • Δεν είναι απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για την διενέργεια του διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (triplex καρδιάς). Θα πρέπει να είστε ξαπλωμένος σε αριστερή πλάγια θέση για την καλύτερη λήψη των εικόνων της καρδιάς, ενώ στην πλάτη τοποθετούνται αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια για την συνεχή παρακολούθηση του ρυθμού στη διάρκεια της εξέτασης.
 • Εάν είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί διοισοφάγειο υπερηχογράφημα θα σας ζητηθεί να μην έχετε φάει και να μην έχετε πιει νερό για 3 ώρες προ της εξέτασης. Θα χορηγηθεί τοπικά στο φάρυγγα αναισθητικό για την ευκολότερη διέλευση του ηχοβολέα. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να χορηγηθεί ένα ήπιο ηρεμιστικό για την χαλάρωση του εξεταζόμενου και την ευκολότερη διενέργεια της εξέτασης.
 • Στο stress echo η αύξηση της συσπαστικότητας και της καρδιακής συχνότητας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση φαρμάκου. Πριν την εξέταση θα σας τοποθετηθεί φλέβα για την έγχυση του φαρμάκου που θα προκαλέσει την ταχυκαρδία. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να νοιώσετε την καρδιά να χτυπά γρήγορα και πιο δυνατά, αίσθημα που είναι αναμενόμενο. Μετά την εξέταση θα χρειαστεί να παραμείνετε για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να σιγουρευτεί ο ιατρός σας πως όλα είναι καλά.
 • Στο Exercise Echo ο εξεταζόμενος αρχικά υποβάλλεται σε απλή διαθωρακική μελέτη (triplex καρδιάς). Στη συνέχεια θα υποβληθείτε σε δοκιμασία κόπωσης είτε σε διάδρομο ή σε ποδήλατο, υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. Στο μέγιστο της κόπωσης θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε στο εξεταστικό κρεβάτι και να ξαπλώσετε σε αριστερή πλάγια θέση. Ο ιατρός σας θα προσπαθήσει μέσα στα πρώτα δύο λεπτά να καταγράψει την λειτουργία της καρδιάς σας στην κόπωση. Με αυτό τον τρόπο θα λάβει χρήσιμες πληροφορίες για πιθανή ισχαιμία ή άλλες διαταραχές όπως για παράδειγμα βαλβιδοπάθειες.

 

Μετά την εξέταση;

Ανάλογα με τα ευρήματα, θα αποφασιστεί και ο κατάλληλος έλεγχος που ενδεχομένως πρέπει να ακολουθήσει. Πολλές φορές δεν είναι αναγκαία κάποια περαιτέρω εξέταση. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατόν να σας ζητηθεί η επανάληψη του triplex καρδιάς μετά από κάποιο διάστημα. Αυτό θα καθοριστεί και πάλι από τα ευρήματα και την σοβαρότητα αυτών.    

 

Ποια είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex καρδιάς) μπορεί να παράσχει στο ιατρό σας πολλές και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της καρδιάς σας. Συγκεκριμένα:

Διαστάσεις της καρδιάς: Το triplex καρδιάς μπορεί να εκτιμήσει τις διαστάσεις της καρδιάς, το πάχος των καρδιακών τοιχωμάτων και το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων. Πολλές παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος, όπως βαλβιδοπάθειες, αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες. Το triplex καρδιάς μπορεί να βοηθήσει τόσο στην αρχική εκτίμηση της παθολογικής κατάστασης όσο και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων.  

Λειτουργικότητα της καρδιάς: Το triplex καρδιάς μπορεί να εκτιμήσει τη δύναμη με την οποία η καρδιά εξωθεί το αίμα στην περιφέρεια. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με διάφορες μεθόδους, με πιο διαδεδομένη τη μέτρηση του κλάσματος εξωθήσεως. Επίσης μπορεί να εκτιμηθεί εάν τα τοιχώματα της καρδιάς λειτουργούν με φυσιολογικό τρόπο ή αν υποκινούνται.

Βαλβιδοπάθειες: Εξίσου σημαντικές πληροφορίες είναι αυτές που αφορούν την λειτουργικότητα των βαλβίδων, επιβεβαιώνοντας ή αποκλείοντας την παρουσία στενώσεων ή ανεπαρκειών αυτών.

Καρδιακές ανωμαλίες: Επίσης με το triplex καρδιάς μπορεί να εκτιμηθούν διάφορες καρδιακές ανωμαλίες στα τοιχώματα, τις βαλβίδες, διάφορες παθολογικές επικοινωνίες μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και άλλες σύμπλοκες βλάβες που υπάρχουν από τη γέννηση.    

 

Ιωάννης Τζανογιώργης, Καρδιολόγος, Αθήνα


Σφυροβραχιόνιος δείκτης

Σφυροβραχιόνιος δείκτης

Σφυροβραχιόνιος δείκτης. Τρόπος μέτρησης Σφυροβραχιόνιος δείκτης

Τι είναι ο Σφυροβραχιόνιος δείκτης;

Η μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη (ΣΒΔ) αποτελεί μια απλή, εύκολα αναπαραγώγιμη και προσβάσιμη εξέταση που μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να αναδείξει την παρουσία περιφερικής αγγειοπάθειας.

Η περιφερική αγγειοπάθεια αποτελεί μια κατάσταση στην οποία οι αρτηρίες των ποδιών ή των χεριών έχουν στενώσεις. Μελέτες δείχνουν πως ασθενείς με περιφερική αγγειοπάθεια έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών συμβαμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Πώς γίνεται η εξέταση;

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα άνω και στα κάτω άκρα. Αυτό προϋποθέτει ο εξεταζόμενος να είναι ξαπλωμένος. Στη συνέχεια μετράται η αρτηριακή πίεση και στα τέσσερα άκρα, με τη χρήση περιχειρίδας και μιας συσκευής doppler. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμη η μέτρηση των πιέσεων και μετά από κόπωση σε διάδρομο. Αφού ληφθούν οι παραπάνω μετρήσεις υπολογίζεται ο σφυροβραχιόνιος δείκτης του εξεταζόμενου Ένας ΣΒΔ κάτω από 0,9 θεωρείται παθολογικός και μπορεί να αποτελεί ένδειξη παρουσίας στενώσεων στα αγγεία των κάτω άκρων.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η μέτρηση του Σφυροβραχιόνιου Δείκτη;

Η περιφερική αγγειοπάθεια, όπως και η στεφανιαία νόσος, μπορεί να μην έχει συμπτώματα, παρά μόνο όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Είναι απαραίτητη λοιπόν η αναζήτηση της σε όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση της.

 • Καπνιστές ή πρώην καπνιστές άνω των 50 ετών
 • Διαβητικοί
 • Ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση
 • Όσοι έχουν αυξημένα λιπίδια
 • Άτομα άνω των 70 ετών

Και φυσικά ασθενείς που αναφέρουν συμπτώματα, ύποπτα για παρουσία περιφερικής αγγειοπάθειας. Αυτά μπορεί να είναι πόνος ή κράμπες στα κάτω άκρα στη διάρκεια της βάδισης που εξαφανίζονται στην ξεκούραση (διαλείπουσα χωλότητα).  Ακόμη πληγές στα κάτω άκρα που δεν επουλώνονται εύκολα ή και καθόλου.  Ψυχρά κάτω άκρα σε σύγκριση με το υπόλοιπο σώμα.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα;

Μια τιμή σφυροβραχιόνιου δείκτη ανάμεσα στο 0,9 και το 1,3 θεωρείται φυσιολογική.

Οι τιμές κάτω από 0,9 αποτελούν ένδειξη ύπαρξης περιφερικής αγγειοπάθειας. Συγκεκριμένα τιμές κάτω από 0,4 υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρού βαθμού περιφερικής αγγειοπάθειας. Ενώ τιμές από 0,41 – 0,9 είναι ενδεικτικές παρουσίας μικρού ή μετρίου βαθμού περιφερικής αγγειοπάθειας και μπορεί να συνοδεύονται από διαλείπουσα χωλότητα.

Τιμές από 0,91 – 0,99 θεωρούνται οριακές και επί παρουσίας ενδείξεων μπορεί να ζητηθεί η μέτρηση του δείκτη μετά από κόπωση.

Τέλος, τιμές πάνω από 1,3 (ή 1,4 από άλλους ερευνητές) δείχνουν σκληρά αγγεία και συνήθως εμφανίζονται σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες;

Η μέτρηση παθολογικού σφυροβραχιόνιου δείκτη αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω έλεγχο του καρδιαγγειακού συστήματος και των παραγόντων κινδύνου. Όπως προαναφέρθηκε ασθενείς που πάσχουν από περιφερική αγγειοπάθεια έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επομένως είναι απαραίτητος ένας πλήρης καρδιολογικός έλεγχος που θα εκτιμήσει την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου ή την παρουσία αγγειοπάθειας σε άλλα σημεία του αγγειακού δικτύου. Επιπλέον θα πρέπει να αναζητηθούν και να εκτιμηθούν οι παράγοντες καρδιακού κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα, παχυσαρκία, καθιστική ζωή) και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση τους. Τέλος, είναι πιθανό να ζητηθεί περαιτέρω αγγειολογικός έλεγχος για την καλύτερη εκτίμηση της έκτασης της αγγειοπάθειας.  


Δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο

Δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο

Τί είναι η δοκιμασία κόπωσης; Δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο

Η δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο, είναι μια βασική καρδιολογική εξέταση, που βοηθά τον ιατρό  να διαπιστώσει πως αντιδρά η καρδιά  στην προσπάθεια. Καθώς αυξάνεται η προσπάθεια, το σώμα χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η καρδιά να αντλεί περισσότερο αίμα. Η δοκιμασία θα αναδείξει εάν η παροχή αίματος στις αρτηρίες της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες) είναι μειωμένη. Επίσης θα βοηθήσει τον ιατρό να διαπιστώσει το είδος και την ένταση της άσκησης που είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή.

 

Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη;

Η δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο είναι απαραίτητη:

 • Για την διάγνωση στεφανιαίας νόσου
 • Για την  εκτίμηση συμπτωμάτων, που πιθανώς σχετίζονται με προβλήματα της καρδιάς (θωρακικό άλγος, δύσπνοια, ζάλη)
 • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των καρδιολογικών επεμβάσεων που έχουν προηγηθεί.
 • Αλλά και της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής για την καρδιά του.
 • Πρόγνωση της πιθανότητας εμφάνισης ενός καρδιακού επεισοδίου.
 • Εκτίμηση του επιπέδου άσκησης που είναι ασφαλές για τον εξεταζόμενο.
 • Και φυσικά στα πλαίσια μιας γενικότερης εκτίμησης της υγείας του εξεταζόμενου, ειδικά σε περιπτώσεις έναρξης ενός νέου προγράμματος άσκησης.
Πώς γίνεται η δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο;

Στον  εξεταζόμενο τοποθετούνται αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια και συνδέεται με ηλεκτροκαρδιογράφο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η παρακολούθηση του ρυθμού  σε όλη τη διάρκεια της κόπωσης.

Η δοκιμασία χωρίζεται σε στάδια διάρκειας 3 λεπτών, με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα και κλίση του διαδρόμου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η κόπωση του εξεταζόμενου.  

Η διαδικασία προσομοιάζει με την άνοδο σε μικρό λόφο. Σε τακτά διαστήματα γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ ο ιατρός βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον εξεταζόμενο. Η άσκηση μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν υπάρξει ανάγκη.

Μετά το πέρας της άσκησης, ο εξεταζόμενος θα μείνει ξαπλωμένος για λίγα λεπτά, μέχρι να αποκατασταθούν η πίεση και οι παλμοί.   

 

Τί πρέπει να γνωρίζω πριν την κόπωση;

Ο ιατρός που θα πραγματοποιήσει την δοκιμασία, πρέπει να είναι ενημερωμένος, για το ιατρικό ιστορικό. Πριν την δοκιμασία θα πρέπει να ενημερωθεί για πιθανά συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος ή δύσπνοια.

Είναι καλό να έχει προηγηθεί triplex καρδιάς, ώστε να αποκλειστούν ορισμένες καταστάσεις που μπορεί να αποβούν επικίνδυνες.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να λάβει την συνήθη φαρμακευτική αγωγή, εκτός εάν ο ιατρός συστήσει τη διακοπή κάποιου φαρμάκου.

Δεν επιτρέπεται η λήψη φαγητού 2-3 ώρες προ της δοκιμασίας κόπωσης, ενώ καλό είναι να αποφεύγεται και το κάπνισμα.

Τα ενδύματα και τα υποδήματα  πρέπει να είναι κατάλληλα για περπάτημα.    

 

Υπάρχει κίνδυνος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας;

Η δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο, θεωρείται γενικά ασφαλής. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλή προετοιμασία του ασθενούς, τη σωστή λήψη ιστορικού, τη διενέργεια πλήρους καρδιολογικού ελέγχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου.

Όμως ο κίνδυνος δεν είναι ανύπαρκτος.

Στηθάγχη, λιποθυμικά επεισόδια, συγκοπή, έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμίες αποτελούν κάποιες από τις σοβαρότερες επιπλοκές.

 

Υπάρχουν περιορισμοί μετά τη δοκιμασία κόπωσης σε διάδρομο;

Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός και ο εξεταζόμενος μπορεί να συνεχίσει τις συνήθεις δραστηριότητες του.   


Τί είναι το holter πίεσης;

Τί είναι το holter πίεσης;

Holter πίεσηςHolter πίεσης

Το holter πίεσης είναι μια μη επεμβατική μέθοδος μέτρησης της αρτηριακής πίεσης για 24 ώρες, ενώ ο ασθενής συνεχίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Περιλαμβάνει τη συσκευή μέτρησης και την περιχειρίδα, ενώ οι τιμές που καταγράφονται θα αναλυθούν μετά το πέρας των 24 ωρών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Ποια είναι η χρήση της 24ωρης καταγραφής;
 • Η 24ωρη καταγραφή (holter πίεσης) μπορεί να είναι πιο αξιόπιστη από τις μεμονωμένες μετρήσεις στο σπίτι ή στο ιατρείο.
 • Στην ανίχνευση της υπέρτασης της«λευκής μπλούζας» (αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο, αλλά φυσιολογικές όλη την υπόλοιπη ημέρα)
 • Για τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία
 • Ανίχνευση της συγκεκαλυμμένης υπέρτασης (φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο, αλλά αυξημένες την υπόλοιπη ημέρα)
 • Για ερευνητικούς σκοπούς
Ποιοι ασθενείς πρέπει να παραπέμπονται για Holter πίεσης;

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας που εκδόθηκαν το 2013, ένδειξη για 24ωρη καταγραφή έχουν:

 • Οι ασθενείς με υποψία υπέρτασης λευκής μπλούζας ή συγκεκαλυμμένης υπέρτασης
 • Ασθενείς με σημαντική μεταβλητότητα τιμών της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο, στην ίδια ή σε διαφορετικές επισκέψεις
 • Οι έγκυες, με υποψία προεκλαμψίας ή με αυξημένη αρτηριακή πίεση στο ιατρείο
 • Όσοι ασθενείς έχουν ανθεκτική υπέρταση, για να εξακριβωθεί εάν είναι αληθής ή όχι
 • Σε σημαντική δυσαρμονία της αρτηριακής πίεσης που καταγράφηκε στο ιατρείο με αυτή που καταγράφεται στο σπίτι.
 • Αλλά και οι ασθενείς με υποψία νυκτερινής υπέρτασης (ασθενείς με υπνική άπνοια, χρόνια νεφρική νόσο ή διαβήτη)
Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές;

Οι φυσιολογικές τιμές στην 24ωρη καταγραφή είναι χαμηλότερες από εκείνες που πραγματοποιούνται στο ιατρείο. Στη διάρκεια της ημέρας φυσιολογικές θεωρούνται τιμές <135/<70 mmHg, ενώ τη νύκτα οι τιμές πρέπει να είναι <120/<70 mmHg.

Πόσο συχνές είναι οι μετρήσεις;

Συνήθως οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης γίνονται κάθε 15-30 λεπτά την ημέρα και 30 – 60 λεπτά τη νύκτα.

Υπάρχουν μειονεκτήματα στη χρήση του holter πίεσης;

Όπως σε κάθε εξέταση υπάρχουν περιορισμοί και μειονεκτήματα.

 • Περιορισμοί στη διαθεσιμότητα
 • Τεχνικές δυσκολίες, που αφορούν την εκπαίδευση του ιατρού, που κάνει την καταγραφή
 • Αδυναμία από αρκετούς ασθενείς να ανεχτούν την περιχειρίδα για 24 ώρες.
 • Διαταραχή του ύπνου, λόγω του θορύβου που προκαλείται από τη συσκευή.
 • Αρρυθμίες, που μπορεί να επηρρεάσουν τα αποτελέσματα.

Ιωάννης Τζανογιώργης, Καρδιολόγος, Αθήνα


Holter ρυθμού,τί είναι;

Holter ρυθμού,τί είναι;

Τί είναι το holter ρυθμού; 

Το holter ρυθμού είναι μια φορητή συσκευή 24ωρης καταγραφής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Γιατί χρειάζεται το holter ρυθμού;
 • Πολλά προβλήματα της καρδιάς μπορεί να αποκαλυφθούν μόνο κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, όπως άσκηση, φαγητό, άγχος ή ακόμη και στον ύπνο. Με το holter ρυθμού είναι πιο εύκολο να καταγραφούν αυτές οι παροδικές διαταραχές του ρυθμού ή τα επεισόδια σιωπηλής ισχαιμίας.
 • Επιπλέον,  μπορεί να μελετηθεί το είδος της αρρυθμίας, η διάρκεια της, αλλά και η σχέση της με τα συμπτώματα που αναφέρει ο εξεταζόμενος (πόνος στην καρδιά, ζάλη, λιποθυμία, συγκοπή)
 • Σημαντική είναι επίσης η χρήση του στην παρακολούθηση της αντιαρρυθμικής θεραπείας που πιθανώς λαμβάνει ο εξεταζόμενος.
Τι πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό πριν την εξέταση;

Καλό είναι να αναφέρετε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, συνταγογραφούμενα και μη, που λαμβάνετε. Επίσης, θα βοηθήσει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, η ύπαρξη παλαιότερων ηλεκτροκαρδιογραφημάτων ή holter ρυθμού.

Πώς να προετοιμαστείτε;

Φορέστε ρούχα άνετα, που δεν είναι πολύ στενά. Αποφύγετε κοσμήματα και ρούχα με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν παράσιτα κατά την καταγραφή.

Πώς γίνεται το holter ρυθμού;

Μια μικρή, φορητή συσκευή, τοποθετείται στη μέση ή στο λαιμό του ασθενούς. Με τη βοήθεια 5-7 καλωδίων συνδέεται με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, που έχουν τοποθετηθεί σε καθορισμένες θέσεις του θωρακικού τοιχώματος.

Τι πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Είναι πιθανό να σας ζητηθεί να καταγράφετε σε ένα ημερολόγιο διάφορα συμβάντα ή δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται πιο εύκολη η συσχέτιση των συμπτωμάτων με τις ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις στο holter.

Όταν κοιμάστε,προσπαθήστε να μείνετε σε ύπτια θέση, με το καταγραφικό τοποθετημένο στο πλάι, για καλύτερη ποιότητα καταγραφής.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ηλεκτρόδια ή τα καλώδια αφαιρεθεί, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Προσπαθήστε να επανατοποθετήσετε το καλώδιο. Εάν δεν είναι εφικτό, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας ή ξυριστικής μηχανής, καθώς είναι πιθανό να προκληθούν παράσιτα.

Με το τέλος της καταγραφής, θα πρέπει να επιστρέψετε στο ιατρείο, για να αναλυθεί σε υπολογιστή το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα αποτελέσματα της εξέτασης;
 • Το holter ρυθμού θα πρέπει να ερμηνευθεί από γιατρό
 • Τα αποτελέσματα της εξέτασης συγκρίνονται με τα συμπτώματα που ανέφερε ο εξεταζόμενος
 • Είναι πιθανό, κατά τη διάρκεια της 24ωρης καταγραφής να μην αναφερθούν συμπτώματα ή η ποιότητα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος να μην είναι η επιθυμητή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί μία δεύτερη τοποθέτηση του holter.

Ιωάννης Τζανογιώργης, Καρδιολόγος, Αθήνα