ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο καρδιολογικό ιατρείο πραγματοποιείται ένας πλήρης έλεγχος, που περιλαμβάνει κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα (triplex) καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης.
Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος το καρδιακού ρυθμού με τοποθέτηση holter ρυθμού (24ωρου και 48ωρου)καθώς και 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (holter πιέσεως). Υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του σφυροβραχιόνιου δείκτη (ΣΒΔ).
Γίνεται η προσπάθεια ανάδειξης και αντιμετώπισης των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου του κάθε ασθενούς, τόσο στα πλαίσια της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς πρόληψης.
Αναλαμβάνεται η τακτική παρακολούθηση ασθενών με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα (αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσο, κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες…).
Επίσης αναλάμβανεται ο προληπτικός έλεγχος ενηλίκων και παίδων, κυρίως στα πλαίσια προαθλητικής καρδιολογικής εκτίμησης.