ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αν και η καρδιολογία έχει κάνει εντυπωσιακά άλματα τα τελευταία χρόνια, η κλινική εξέταση και το ιστορικό παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος.

Η επίσκεψη στον καρδιολόγο ξεκινά με την λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού που περιλαμβάνει τα συμπτώματα για τα οποία έχει επισκεφτεί το ιατρείο, τις προηγούμενες παθήσεις και ενδεχόμενη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης αναζητούνται συνήθειες που μπορεί να είναι υπεύθυνες για εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων (κάπνισμα, καθιστική ζωή, διατροφή) αλλά και το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς.

Στη συνέχεια ο ασθενής υποβάλλεται σε μία πλήρη κλινική εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος που περιλαμβάνει την επισκόπηση, την ψηλάφηση της καρδιακής ώσης αλλά και της κοιλιάς, την εξέταση του καρδιακού σφυγμού, την ακρόαση της καρδιάς, των πνευμόνων και του τραχήλου,  καθώς και τον έλεγχο των κάτω άκρων για παρουσία οιδημάτων.

Η κλινική εξέταση ολοκληρώνεται με την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και την διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.