Συστηματικά νοσήματα και καρδιά

320 237 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος

Συστηματικά νοσήματα και καρδιά

Tα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, ή αλλιώς συστηματικά φλεγμονώδη νοσήματα, αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα χρόνιων καταστάσεων μπορεί να προσβάλουν συγκεκριμένα όργανα ή πολλαπλά συστήματα, προκαλώντας σημαντική επιδείνωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Συστηματικά νοσήματα και καρδιά

Η προσβολή του καρδιαγγειακού συστήματος δεν είναι αποτελεί τη  συχνότερη εμφάνιση ιδίως στην περίοδο  διάγνωσης του συστηματικού νοσήματος. Μπορεί όμως να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών.

Ας δούμε μερικές συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα συστηματικά νοσήματα και την προσβολή της καρδιάς.

Τι είναι τα συστηματικά νοσήματα;

Είναι τα νοσήματα που προσβάλλουν τουλάχιστον δύο όργανα και συνήθως είναι αυτοάνοσα.

Με το όρο “αυτοάνοσα” τι εννοούμε;

Είναι εκείνες οι παθήσεις στις οποίες το ανοσοποιητικό μας  σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στον οργανισμό μας

Ποιος γιατρός ασχολείται με τα συστηματικά νοσήματα;

Ανάλογα με την πάθηση που έχετε, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον κατάλληλο γιατρό. Συνήθως πρόκειται για ρευματολόγο, πνευμονολόγο, νευρολόγο, γαστρεντερολόγο, αιματολόγο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η εκτίμηση από γιατρούς περισσοτέρων ειδικοτήτων

Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να έχω; 

Τα συμπτώματα που μπορεί να έχετε είναι πολλά και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποια είναι η αιτία. Έτσι δεν είναι σπάνιο ασθενείς να ταλαιπωρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μπει η τελική διάγνωση.

Και γιατί χρειάζεται να επισκεφτώ καρδιολόγο;

Έχει φανεί πως η προσβολή της καρδιάς, αν και δεν είναι η συχνότερη, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυξάνει πολύ τη νοσηρότητα και τη θνητότητα του ασθενή.

Είναι υποχρεωτικό όλοι οι ασθενείς με συστηματικά νοσήματα να επισκεφτούν καρδιολόγο; 

Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε όσους πάσχουν από συστηματικά νοσήματα είναι αυξημένος. Εάν η διάγνωση δεν γίνει πρώιμα, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς. Η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η ταυτοποίηση εκείνων των ασθενών που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι πολύ σημαντική.

Μετά την αρχική εκτίμηση ο καρδιολόγος θα σας ενημερώσει για τη συχνότητα των επισκέψεων στο Ιατρείο Συστηματικών Νοσημάτων

Εάν έχει επηρεαστεί η καρδιά θα έχω συμπτώματα;

Όχι απαραίτητα. Στα πρώτα στάδια, τα λεγόμενα υποκλινικά, μπορεί να  έχετε καθόλου ή ελάχιστα συμπτώματα, που πολλές φορές μπερδεύονται με εκείνα του συστηματικού νοσήματος. Στη συνέχεια είναι πιθανό να παρουσιάζετε διάφορα συμπτώματα, όπως ανεξήγητη κόπωση, δύσπνοια, αίσθημα παλμών, ζάλη, στηθάγχη, συγκοπτικά επεισόδια.

Τι εξετάσεις θα γίνουν στο Ιατρείο Συστηματικών νοσημάτων;

Ο υπεύθυνος καρδιολόγος του ιατρείου, αφού εκτιμήσει το περιστατικό θα σας προτείνει μια σειρά εξετάσεων που κρίνονται αναγκαίες για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου που διατρέχετε. Στη συνέχεια και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, μπορεί να ζητηθεί κάποιος συμπληρωματικός έλεγχος ή επανάληψη κάποιων από τις εξετάσεις.