ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται ολοένα και πιο σαφές πως η ενασχόληση με κάποια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει το καρδιαγγειακό σύστημα και να προλάβει καρδιακά συμβάματα. Είναι όμως απαραίτητο η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες να γίνεται με ασφάλεια ώστε να προσφέρει τα περισσότερα δυνατά οφέλη. Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί το εργαλείο που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς μπορεί να εντοπίσει καρδιολογικά προβλήματα, που είχαν περάσει απαρατήρητα. Επιπλέον προάγει την ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης που έχει ως γνώμονα την πρόληψη.
Αρχικά λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό του εξεταζόμενου, με έμφαση στους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, παχυσαρκία …) και πραγματοποιείται κλινική εξέταση. Στη συνέχεια ανάλογα με τα ευρήματα εξατομικεύεται ο περαιτέρω έλεγχος που μπορεί να περιλαμβάνει: - Ηλεκτροκαρδιογράφημα για την ανάδειξη πιθανών αρρυθμιών, ανατομικών ανωμαλιών της καρδιάς αλλά και κάποιων γενετικών συνδρόμων που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες. - Triplex (υπεροχογράφημα) καρδιάς για την εκτίμηση της ανατομίας και της λειτουργικότητας της καρδιάς, βοηθώντας στην ανάδειξη πιθανών καρδιολογικών προβλημάτων. - Δοκιμασία κόπωσης για την εκτίμηση διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων του καρδιαγγειακού συστήματος και τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου. - Holter ρυθμού για την εκτίμηση πιθανών αρρυθμιών, απειλητικών για την ζωή.
Ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες που σκοπεύουν να αρχίσουν μια αθλητική δραστηριότητα. Ειδικότερα κάποιες ομάδες ανθρώπων μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από τον καρδιολογικό έλεγχο - Ενήλικες που προηγουμένως είχαν καθιστική ζωή και θέλουν να ξεκινήσουν κάποια δραστηριότητα. Ειδικά εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, ή εάν παρουσιάζουν ένα ή περισσότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία. - Άνδρες, άνω των 45 ετών. - Γυναίκες, άνω των 50 ετών - Οποιοσδήποτε παρουσιάζει συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα της καρδιάς (ζάλη, εύκολη κόπωση, θωρακικό άλγος, δύσπνοια). - Όποιος παρουσιάζει αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία ή αρρυθμίες. - Αυτός που αναφέρει άλγος στην προσπάθεια Συμπερασματικά, ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί ένα εργαλείο για την σωστή και έγκαιρη ανάδειξη και αντιμετώπιση προβλημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Η τακτική επίσκεψη στον καρδιολόγο σας μπορεί να εντοπίσει παθήσεις της καρδιάς προλαμβάνοντας σοβαρές επιπλοκές και κάνοντας την ενασχόληση σας με τον αθλητισμό περισσότερο ασφαλή.