ΑΡΘΡΑ

Πνευμονική υπέρταση
900 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
Αντισυλληπτικό χάπι και καρδιά
900 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
Συστηματικά νοσήματα και καρδιά
320 237 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
Καρδιαγγειακή νόσος και σακχαρώδης διαβήτης, οι δυο όψεις του ιδίου νομίσματος;
400 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
Κάρτα Υγείας Αθλητή
900 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
Δίαιτα ή άσκηση στην τρίτη ηλικία;
640 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
στόχος μας είναι η πρόληψη και η προαγωγή του υγιεινού τρόπου ζωής
Μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων μετά από χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής το βράδυ
1024 768 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
Καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιακή ανεπάρκεια αναγνωρίζοντας τα συμπτώματα
1024 683 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος