ΑΡΘΡΑ

  Πνευμονική υπέρταση
  900 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
  Αντισυλληπτικό χάπι και καρδιά
  900 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
  Συστηματικά νοσήματα και καρδιά
  320 237 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
  Καρδιαγγειακή νόσος και σακχαρώδης διαβήτης, οι δυο όψεις του ιδίου νομίσματος;
  400 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
  Κάρτα Υγείας Αθλητή
  900 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
  Δίαιτα ή άσκηση στην τρίτη ηλικία;
  640 300 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος
  στόχος μας είναι η πρόληψη και η προαγωγή του υγιεινού τρόπου ζωής
  Μείωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων μετά από χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής το βράδυ
  1024 768 Τζανογιώργης Ιωάννης | Ειδικός Καρδιολόγος